Kontakt info

Holger Fischer Spedisjon AS

E-Mail:  nils@fischersped.no

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             Vi venter inn følgende containere fra USA

         

 

 

 

          MEDU 950013-9 Estimert ank.          10.06.18

 

 

          BSIU  986471-0  Estimert ank.          11.06.18  

 

 

          FSCU 807868-4  Estimert ank.          11.06.18

 

 

          SUDU 180965-8 Estimert ank.           16.06.18  

 

 

          MEDU 954687-0 Estimert ank.           02.07.18    

 

          MEDU 954978-8 Estimert ank.           15.07.18  

      

 

 

 

                      

CONTAINERNE KAN TRACKES PÅ PAKKESPORING.NO

            

               HOLGER FISCHER SPEDISJON AS             

                    FLYTTET TIL  NYE LOKALER                

            I  HÅNDVERKSVEIEN 11, 1405 LANGHUS

                                    01.07.2017.       

                                                                                                     
Holger Fischer Spedisjon AS
Besøksadresse: Håndverksveien 11, 1405 Langhus
Postadresse: Håndverksvegen 11, 1405 Langhus
Tlf:   2266 2180 sentralbord
E-post: grete@fischersped.no