Kontakt info

Holger Fischer Spedisjon AS

E-Mail:  nils@fischersped.no

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             Vi venter inn følgende containere fra USA

 

 

 

 

          MEDU 955361-1        NY ETA              13.01.19 

 

 

 

          TCLU  846179-5 Estimert ank.            10.01.19

 

 

          MEDU 955202-4 Estimert ank.            20.01.19

 

 

          DFSU  695173-6 Estimert ank.            31.01.19

 

 

         MSKU 895259-0  Estimert ank.            13.02.19 

 

 

           

 

 

           

 

 

          

         

 

 

          

 

 

        

 

 

 

      

 

 

 

                      

CONTAINERNE KAN TRACKES PÅ PAKKESPORING.NO

            

               HOLGER FISCHER SPEDISJON AS             

                    FLYTTET TIL  NYE LOKALER                

            I  HÅNDVERKSVEIEN 11, 1405 LANGHUS

                                    01.07.2017.       

                                                                                                     
Holger Fischer Spedisjon AS
Besøksadresse: Håndverksveien 11, 1405 Langhus
Postadresse: Håndverksvegen 11, 1405 Langhus
Tlf:   2266 2180 sentralbord
E-post: grete@fischersped.no